FAQ: Czy można zautomatyzować konfigruację przez Setup 1.x ?

Jeśli po ręcznej konfiguracji wszystko działa prawidłowo w panelu DIY eGPU Setup 1.10b5 jest do edycji opcja startup.but -> Edit w której możesz w łatwy sposób wpisać komendy do wykonania przy uruchamianiu systemu. W moim przypadku jest to:

  • call iport g2 6 – oznacza że setup ma przełączyć mój ExpressCard oznaczony jako Port 6 na Gen2
  • call iport dGPU off – oznacza że setup ma wyłączyć moją dGPU
  • call vidinit -d 10de:1200 – oznacza aktywację mojej eGPU o Device ID 1200 (GTX 560Ti)
  • call pci.bat – oznacza uruchomienie PCI compaction -> Run compact
  • grub4dos mbr – oznacza dalsze wykonywanie rozruchu

Tak skonfigurowany startup zapisujemy i przy ponownym uruchomieniu gdy chcemy wczytać eGPU wystarczy wybrać DIY eGPU Setup 1.10b5 -> opcję automatyczną czyli nr 1