Geodezja

 • foto
  Geodezja i Geodeta Jaworzno 6 Państwa
  Geodezja i Geodeta Jaworzno. 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, do czasu realizowania zadania oraz archiwizowane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane.

  Dodany: 2020-12-27
  Kategoria: Geodezja
  Komentarze: 0


 • foto
  Liczba ozdrowieńców ogółem/ w ostatniej dobie: 185/0
  Liczba ozdrowieńców (ogółem/ w ostatniej dobie): 185/0 Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni (ogółem/ w ostatniej dobie): 195/3 +20 pkt Nazwisko i imię (imiona), Geodezja Mysłowice. The earliest epitaphs date back to the years 1742-1744, whereas the.

  Dodany: 2020-12-23
  Kategoria: Geodezja
  Komentarze: 0